Utbildning för utveckling

Öppna Händer har sitt ursprung i viljan att hjälpa där hjälpen behövs som mest. Vår ambition har genomsyrat organisationen ända från start. Genom att vara en så transparent och flexibel förening som möjligt kan vi använda våra medel där det behövs. Därför utgår allt vi gör ifrån vårt löfte; att 100% av hjälpen går till barnen i de områden där vi driver vår verksamhet.

Föreningen grundades år 2010 av Sebastian Rasch för att stödja behövande i Lima, Peru. Första året samarbetade föreningen med Manzanita A - en peruansk förening -  kring uppstart av en skola för barn som stod utanför det vanliga skolsystemet. I arbetet ingick även ett utbildningsprogram kring familjevåld, för familjerna i området. 2011 fortsatte vi vårt arbete med att förbättra barns möjlighet till utbildning i stadsdelen Villa El Salvador och året efter det startade vi även verksamhet i stadsdelen Pachacutec, för att hjälpa barn med varierande förutsättningar. Idag har vu lokaler med undervisning och läxhjälp för barnen i respektive område. 

Vi har även arbetat mycket med att stödja genom att åka till fattiga områden för att dela ut kläder och hjälpa familjer och barn med t.ex. psykologkontakter.

Hit går pengarna

Så lite som ett bidrag på 100 kr kan göra stor skillnad och varenda öre går direkt till där hjälpen behövs som mest.

-53 kronor (636 kr per år) är den snittkostnad som vi har haft per barn för skoluniformer, skolböcker och utrustning.
-35 kronor (420 kr per år) går till en studielokal i barnets närområde som är öppen för alla barn.
-12 kr (144 kr per år) läggs i en pott för presenter vid jul och födelsedagar och andra högtider.


 

Peru

Peruanska barn börjar i skolan vid sex års ålder och den obligatoriska skolgången är elva år. Statliga skolor i Peru är avgiftsfria men standarden i dessa skolor är låg. Många barn i fattiga områden hoppar dessutom av skolan för att hjälpa till att försörja sina familjer. Av ca tio miljoner barn i Peru beräknas två miljoner arbeta och av ungdomar mellan 12 och 18 år arbetar en tredjedel medan hälften studerar och arbetar kombinerat. Dessa ungdomars arbetstid kan ligga på runt 57 timmar i veckan enligt UNICEF.

I Peru råder det brist både på utbildade lärare, skolor och böcker och Peru ligger långt under medel för OECD-länderna när det gäller läsförståelse, matematik och vetenskapliga tester som regelbundet genomförs av OECDs organ PISA (Programme for International Student Assessment). Programmet syftar till att undersöka kunskaper hos 15-åriga elever världen över och på så sätt kunna utvärdera utbildningens kvalitet.

Perus grundskola rankas som nummer 131 av 138 i världen och det finns stora brister i systemet. De utmaningar Peru står inför innefattar att minska analfabetismen, se till så att de barn som börjar i skolan också slutför sin skolgång och säkerställa kvaliteten. Samtidigt menar UNICEF att utbildning är bästa sättet att förhindra barnarbete.


Källor: UNICEF, PISA, World Economic Forum, Utrikespolitiska Institutet

Tidigare projekt

De projekt vi drivit har huvudsakligen legat i huvudstaden Limas kåkstäder:

  • En lokal för barn som tidigare inte kunnat gå i skola
  • En lördagsskola för barnens föräldrar
  • Studielokaler och fadderbarnsverksamhet
  • Studielokal för mentalt handikappade barn
  • Läxhjälp för barn med extra behov
  • Utbildningsprogram i familjevåld, för familjer

Kontakta oss

Du kan alltid enkelt nå oss genom att slänga iväg ett meddelande på Facebook.

Bli månadsgivare

Bankgiro: 642-7587

Organisationsnummer: 802452-7452

Läs mer här.

Håll dig uppdaterad
Gilla oss på Facebook
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev